Festivaluri

FESTIVALUL DE FOLCLOR „DE DOR DE PRIMĂVARĂ" Ediţia a XII-a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE OLT

CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL CARACAL

organizează

FESTIVALUL DE FOLCLOR

„DE DOR DE PRIMĂVARĂ"

Concurs de interpretare pentru soliști vocali și instrumentiști copii

 

Ediţia a XII-a

CARACAL 20 - 21 aprilie 2016

 

În recital:
 
 
Niculina STOICAN
Steliana SIMA
Andreea BETEJ
Olguța BERBEC
Cătălin PANDURESCU
Ofelia POPOVICI
Marian ILINCA
 
 
Acompaniază orchestra Centrului Cultural Municipal Caracal
Conducerea muzicală Daniel VOICU
Ora 18:30 Sala Teatrului Național Preț bilet:10 lei
 
 

REGULAMENT

Folclorul este comoara inestimabilă care defineşte un popor, făcându-I unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Cunoaşterea tezaurului folcloric, păstrarea şi transmiterea lui este o datorie sacră de a păstra vie cultura neamului nostru.

lată de ce, în fiecare an, deschidem poarta folclorului românesc, prin organizarea Festivalului folcloric - concurs de interpretare „De dor de primăvară", care se adresează copiilor şi tinerilor, din învăţământul gimnazial şi liceal, cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani.

Festivalul de Folclor „De Dor De Primăvară" îşi propune descoperirea şi promovarea soliştilor vocali şi instrumentişti de muzică populară care provin din rândul copiilor şi tinerilor, descoperirea şi punerea în valoare a doinelor şi cântecelor populare autentice şi urmăreşte încurajarea, stimularea şi promovarea tinerelor talente, stârnirea interesului acestora în culegerea de folclor şi deprinderea cu arta spectacolului, promovarea intrumentelor tradiţionale, însuşirea portului popular din zona pe care o reprezintă pentru promovarea acestora şi, nu în ultimul rând, antrenarea laureaţilor festivalului în alte manifestări folclorice interjudeţene, naţionale şi internaţionale.

Concursul de interpretare este structurat pe două secţiuni: solist vocal şi solist instrumentist de muzică populară.

Invităm în concurs tinere talente, indiferent de mediul urban sau rural din care provin, care se pot înscrie la una din cele două secţiuni, în funcţie de opţiunea dorită.

Probele din concurs, atât pentru solist vocal, cât şi pentru solist instrumentist, constau în interpretarea a două piese de muzică populară la alegerea concurentului, astfel: o piesă fără acompaniament (doină sau baladă), cea de-a doua piesă cu acompaniament.

În mod obligatoriu, concurenţii vor interpreta melodii populare specifice zonei folclorice din care provin şi se vor prezenta în costume populare cât mai autentice. Pentru soliştii instrumentişti, sunt admise în concurs numai instrumentele tradiţionale.

Taxa de înscriere în concurs este 30 lei. Suma rezultată din taxa de înscriere se va constitui într-un premiu de popularitate.

În urma preselecţiei, toţi concurenţii admişi vor evolua în ziva de 20 aprilie, urmând ca în ziva de 21 aprilie să aibă loc festivitatea de premiere şi gala laureaţilor. 

Acompaniamentul este asigurat de orchestra Centrului Cultural Municipal Caracal.

VĂ RUGĂM SĂ CONFIRMAŢI PARTICIPAREA CONCURENŢILOR DIN LOCALITATEA DUMNEAVOASTRĂ, PÂNĂ LA DATA DE 18 APRILIE 2016, pe adresa:

CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL CARACAL

Str. CUZA VODĂ nr. 8

 235200 - CARACAL, JUD. OLT

pe baza fişei de înscriere pe care o anexăm prezentului regulament. Juriul, alcătuit din specialişti ai genului, va atribui diplome şi premii în bani.

Persoană de contact: Daniel Voicu, conducătorul orchestrei. Tel. 0730431229.

Relaţii suplimentare se pot obţine, zilnic, la telefon: 0249.512067.

DIRECTOR,

Florian TEODORESCU