Case din Caracal

CASA DOBRUNEANU (MUZEUL ROMANAŢIULUI)
Coordonate GPS: 44.109515,24.347975

Clădire de patrimoniu, ridicată de Iancu Dobruneanu, nepotul lui Iancu Jianu, la sfârşitul secolului al XIX-lea, pe locul fostelor case ale lui Grigore şi Şerban Jianu. Se pare că de la această casă situată vis-a-vis de cea a lui Iancu Jianu, pornea un tunel de retragere spre Reşca. Nu a suferit transformări prea mari. Împărţirea camerelor păstrându-se, au dispărut câteva sobe din interior şi o fântână arteziană din faţa casei. În final, clădirea ajunge în posesia familiei Chintescu, prin căsătoria Ecaterinei (Titi) Dobruneanu, fiica lui Iancu Dobruneanu, cu Mişu Chintescu, din care au rezultat doi copii: Matei şi Babiţa.

            A fost naţionalizată, aici funcţionând, până la evenimentele din 1989, diferite instituţii, iar o perioadă, internatul Liceului Agricol. Din 1990, a fost repartizată Muzeului Romanaţiului. Este o adevărată casă boierească, construcţie solidă, din cărămidă, acoperită cu tablă, în formă de solzi, are parter şi demisol. Decoraţii exterioare de efect, portalul are o copertină, deasupra un fronton semicircular, în mijlocul căruia este un ceas. Frontoanele de la ferestre şi mica turlă de la intrare, sub formă de cupolă, conferă clădirii personalitate arhitecturală, rezonând cu celelalte de pe strada Libertăţii. Pe lista monumentelor istorice, se află la poziţia 354, având codul de identificare: OT-II-m-B-08747.
 
Poveștile Caracalului
Autor: Dumitru Botar
Editura Hoffman Caracal