Case din Caracal

HOTEL MINERVA
Coordonate GPS: 44.112315,24.347557

Clădire monumentală, un adevărat palat construit în 1896. Proprietar Florea Niculescu, cunoscut negustor caracalean. Mai târziu, a fost cumpărată de Stavarache Borcescu, apreciat negustor de cereale din Caracal şi Romanaţi. Ultimul proprietar – Ecaterina Borcescu, soţia lui Stavarache, cerealistă şi comerciantă, la fel ca soţul său.

Se află în centrul oraşului. La parterul hotelului, se mai afla cofetăria „Georgeta Teodorescu”, croitoria „Lumea elegantă”, atelierul „Foto-Royal V. Dumitrescu” (atelier special pentru fotografiat, atât ziua, cât şi noaptea, având instalaţie specială), iar, din 1928, „Foto – Glob, V. Zamfirescu” – institut de fotografie „se primesc comenzi separat de cărţi poştale”. După naţionalizare, a fost cedat Comitetului Judeţean PMR Romanaţi, apoi, aici, a fost multă vreme Policlinica oraşului Caracal, iar din 1982 sediul Casei Pionierilor şi Şoimilor Patriei, devenind din 1990 Clubul Copiilor şi Elevilor „Marius Bunescu”. Construcţia este în stilul barocului târziu, cu influenţele neoclasicismului francez. Faţada clădirii este structurată pe două nivele (parter şi etajul I), iar aripa din spate trei nivele, cu parter şi două etaje. Clădirea are subsoluri de cărămidă zidite sub formă de bolţi semicilindrice şi arcade, susţinute de grinzi metalice. Accesul în clădire, pietonal ori cu căruţele sau birjele, se făcea pe un hol ce corespundea cu curtea interioara şi, mai departe, cu actualul Bulevard Antonius Caracalla. Holul iniţial a fost pavat cu chituce de lemn, pentru a amortiza zgomotul făcut de cai şi căruţe.

Din holul central, se urcă la etaj, pe o scară impozantă din beton, cu balustrade din feronerie franţuzească, specifică epocii. Faţada este bogat ornamentată cu elemente din structură, care reprezintă medalioane ce conţin măşti umane, ghirlande florale şi ancadramente la uşi şi ferestre. Pe toată lungimea faţadei, la separaţia dintre parterul înalt şi etajul I, este un balcon din zidărie, cu o bogată ornamentaţie florală, stilizată şi traforată. Balconul este susţinut de muloni din stucatură, ce amintesc de stilul ionic, dar cu o ornamentaţie bogată.

Deasupra intrării principale, la nivelul acoperişului, se află un fronton decorat cu ghirlande florale şi motive geometrice. Exteriorul este finisat în benzi orizontale, în relief, fapt ce dă un aer somptuos (bogat) şi are menirea de a fărâmiţa suprafeţele mari. Luna şi anul finalizării construcţiei sunt înscrise, în relief, în zid, cu cifre romane: MDCCCLXXXXVI. Construcţia este monument de patrimoniu naţional şi arhitectural, se află pe lista monumentelor istorice la poziţia 422, având codul de identificare: OT-II-m-B-08806.

Poveștile Caracalului
Autor: Dumitru Botar
Editura Hoffman Caracal