Blog

Proiectul ”Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea bibliotecii “Virgil Carianopol, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local”
 
 
1906 - anul în care a fost construit actualul edificiu al Bibliotecii Municipale Virgil Carianopol, clădire de patrimoniu, monument istoric parte a ansamblului arhitectural din fosta strada Libertății, actuală Iancu Jianu. A fost construită de Creditul Agricol – Filiala Caracal, pe locul unde erau situate casele lui Cănuț Jianu, fiul lui Grigore Jianu, unchiul lui Iancu Jianu. Clădirea a fost întrebuințată o perioadă mare de timp de către Administrația financiară a județului Romanați. Până în anul 2000 a fost sediul Judecătoriei Caracal, iar din 2002 aici funcționează Biblioteca Municipală „Virgil Carianopol”.
 
Anul 2017 reprezintă anul în care se va începe proiectul ”RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII “VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.
 
În data de 03.08.2017, Doamna Marilena Bogheanu, Director General al ADR SV Oltenia și Domnul Radu Dumitru Liviu, Primar al municipiului Caracal au semnat, la sediul ADR SV Oltenia, contractul de finanţare pentru proiectul ”RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” ce urmază a fi finanţat în cadrul programului Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, încadrându-se în Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
                             
Valoarea totală a proiectului este de 10.200.984,08 lei din care finanţare nerambursabilă în valoare de 9.895.723,40 lei la care se adaugă contribuţia beneficiarului, respectiv Primăria municipiului Caracal, în valoare de 305.260,68 lei.
 
Perioada de implementare a proiectului: 03.08.2017 – 15.01.2020.
 
Proiectul ”RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII “VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” contribuie la îndeplinirea obiectivului general al Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Caracal și anume: “creșterea calității vieții prin crearea de noi locuri de muncă, reabilitarea și modernizarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate publică, protecția mediului precum și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului”.
 
Prin lucrările propuse se urmărește păstrarea, sau refacerea fațadelor în stilul arhitectonic al clădirii inițiale, cu menținerea aspectului artistic al epocii din care provine, consolidarea structurală a clădirii, în vederea asigurării cerinței de rezistență mecanică și stabilitate, siguranță în exploatare a clădirii, refacerea finisajelor interioare, prin măsuri de restaurare, conservare, inclusiv a componentelor artistice, refacerea instalațiilor interioare (instalații sanitare, instalații electrice, instalații alimentare cu gaze naturale, instalații termice, de ventilație-climatizare, instalații de avertizare și alarmare la incendiu, antiefracție, supraveghere video-voce date), dotarea precum și reabilitarea sa funcțională, asigurându-se în cadrul spațiului restaurat, funcțiuni culturale contemporane, care reintegrează clădirea în spațiul cultural local.
 
Astfel, pe lângă intervențiile specifice de restaurare, protejare, conservare și consolidare a monumentului istoric, sunt propuse ca acțiuni benefice obiectivelor vizate următoarele:
 
• Fluidizarea și separarea circulațiilor în funcție de utilizatori;
• Modernizarea și dotarea cu mobilier eficient a sălilor bibliotecii;
• Amenajarea unui atelier și a unui birou de evidență, prelucrare și dezvoltare a colecției volumelor din cadrul instituției;
• Amplasarea și dotarea corespunzătoare a biblionetului astfel încât să fie accesat de utilizatori independent de sălile bibliotecii, cu acces direct din exterior;
• Reorganizarea și dotarea sălilor de expoziție în așa fel încât ele să sporească interesul vizitatorilor pentru expoziții;
• Amenajarea unor grupuri sanitare distincte, dedicate utilizării vizitatorilor;
 
Suplimentar măsurilor enumerate, se prevăd ca acțiuni menite să asigure revitalizarea clădirii:
 
• Realizarea și dotarea unui spațiu multifuncțional acoperit, în locul curții interioare (în prezent dezafectate) care să găzduiască diferite evenimente culturale, să atragă vizitatori;
• Realizarea și dotarea unui spațiu dedicat care să adapostească diferite expoziții temporare ale orașului și ale județului, pe tot timpul anului, accesat prin funcțiuni de tip filtru (garderoba, holuri);
• Dotarea corespunzătoare cu grupuri sanitare a noilor funcțiuni;
• Reabilitarea demisolului, prin amenajarea de funcțiuni dedicate cursurilor și activităților de studiu pentru tineri;
• Dezafectarea locuințelor sociale de la demisol și demolarea construcțiilor parazitare adiacente clădirii de patrimoniu;
• Amenajarea unor anexe care asigură buna funcționare a spațiului multifunctional (oficiu, cabină actori, depozitare);
• Dotarea clădirii cu echipamente de încălzire și ventilație corespunzătoare;
• Dotarea spațiilor existente cu funcțiuni noi și a noilor spații obținute, dotarea acestora cu utilajele și echipamentele specifice utilităților necesare funcționării în condiții optime a obiectivului;
 
Pe lângă lucrările de bază asupra obiectivului de patrimoniu, sunt prevăzute lucrări conexe obiectivului de patrimoniu, cuprinzând lucrări și dotări pentru:
• Refacere trotuar de garda la clădire, scări exterioare, rigole și rampe acces;
• Refacere pardoseli la curtea interioară;
• Reparații scara exterioară acces principal și scări accese secundare;
• Amenajare alei de acces pietonale și platforme carosabile;
• Refacere împrejmuire și porți;
• Iluminat exterior;