Biserici

Biserica Toţi Sfinţii
Coordonate GPS: 44.1149319,24.3470462
Biserica Toţi Sfinţii este unul dintre cele mai vechi monumente arhitectonice ale municipiului. Deşi din pisania scrisă cu caractere chirilice aflăm că „s-au zidit de d umnealui postelnicul Stoica Boruzescu…la leat 1818 iunie 22 s-au început de zidit şi s-au isprăvit în septembrie“, sunt o mulţime de argumente care ne fac să deducem că biserica a fost ridicată prin secolele XVI-XVII.  Biserica are forma unei cruci, zidurile foarte groase au ferestre mici cu zăbrele de fier, arătând ca o construcţie fortificată care a fost folosită de localnici ca adăpost la vremuri de răstrişte.
  De dimensiuni destul de modeste biserica are multe elemente care fac din acest monument de cult un adevărat unicat. Tinda foarte redusă ca dimensiuni, are plafonul în formă de calotă sprijinită pe patru arcuri, iar zidul care o desparte de pronaos este dublu, între cele două laturi ale lui fiind amplasată o scară ce duce la intrarea în turlă. Aceasta, împreună cu micul pridvor de la intrare şi balconul corului au fost construite mai târziu, pe la începutul secolului al XX-lea. Naosul şi pronaosul au aceeaşi formă de calotă sprijinită pe arcuri ca şi tinda, iar pictura interioară se detaşează prin prezentarea sub formă zoomorfă a înfăţişării Sfântului Hristofor, pe peretele din partea de nord a bisericii. De valoare deosebită sunt elementele decorative de exterior, brâuri, ocniţe şi pictura murală care înconjoară complet partea superioară zidurilor bisericii.  Fiind foarte veche biserica a necesitat o reparaţie capitală pe care a făcut-o postelnicul Stroe Boruzescu în anul 1818.  Din motive subiective, cel care a întocmit pisania, a transformat anul reparaţiei în an de ctitorire (lucru dealtfel aproape imposibil în numai două luni de zile), „întinerind“ astfel construcţia cu cel puţin două secole. În partea stângă a tindei, sub o lespede de marmură de culoare roz se află mormântul deputatului de Caracal în Divanul Ad-hoc Ioan Dumitriu. Acesta fusese împuternicit de Comitetul local al Unirii să meargă la Bucureşti pentru a susţine prin vot unirea celor două principate româneşti. Deputatul Ioan Dumitriu nu a ajuns să-şi vadă visul împlinit, a decedat la 3 ianuarie 1859. La împlinirea unui secol de la Marea Unire, pe zidul bisericii a fost amplasată o placă de marmură, ca omagiu adus deputatului Ioan Dumitriu.La intrarea în biserică, în anul 2003, a fost ridicată o troiţă pentru cinstirea eternă a eroilor neamului. Preot paroh al acestei biserici este Iagăru Mihai. Biserica se află în lista monumentelor istorice având codul de identificare OT-II-m-B-08714.
Caracal - tărâm de legendă și destinație turistică
- Ediţia a II-a, revăzută şi actualizată -
Autori: Ion MARIN, Gheorghe BÃNICÃ