Biserici

Biserica Sfântul Nicolae
Coordonate GPS: 44.1130951,24.3510379
Biserica Sfântul Nicolae construiă în zona centrală a municipiului Caracal, la intersecţia străzii Plevnei cu strada 1 Decembrie 1918, biserica Sfântul Nicolae, prin sistemul constructiv, prin pictura religioasă şi prin obiectele de artă bisericească pe care le posedă, este un monument de arhitectură religioasă ce conferă oraşului nostru tăria de vechi aşezământ al romanaţenilor crescuţi cu dragoste pentru Dumnezeu.
 
Actuala biserică Sf. Nicolae a fost construită în anul 1863 de preotul Ioan Economu, pe locul unei alteia mai mică şi mai veche „clădită la anul 1770“ de potropopul Mihail din Gostavăţ. Pisania aflată la intrarea în biserică deasupra uşii, a fost refăcută şi întregită cu noi date, aducându-se istoria monumentului religios până în anul 1984.
 
„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu lucrarea Duhului Sfânt, ziditu-s-a din temelie, pe locul unei mici biserici, această sfântă şi Dumnezeiască biserică, cu hramul Sf. Ier. Nicolae, din iniţiativa Pc. Pr. Ioan Economu. Lucrările s-au desăvârşit în anul 1895. Pictura murală, în tehnică ulei, executată de pictorul Costache Petrescu – Craiova, iar la catapeteasmă executată de pictorul Mihail Dragomirescu din Bucureşti. În anul 1925 s-au făcut reparaţii şi s-a restaurat de către pictorul Velici – Turnu Severin, executând ornamentele. În urma seismului din 4 martie 1977, [...] cu obolul şi contribuţia enoriaşilor parohiei şi a altor bine-credincioşi, s-a consolidat cu centuri de beton armat, iar în anul 1984 s-a renovat pictura.“
 
Începând cu anul 1990 s-a refăcut exteriorul bisericii în praf de marmură, iar în interior pardoseala a fost înlocuită cu mozaic. Biserica Sf. Nicolae este o clădire  spaţioasă în formă de cruce, pictura interioară în stil neobizantin este de o rară fineţe şi expresie.
 
Ceea ce constituie podoaba acestei biserici e tâmpla, jeţul regal, amvonul şi două port-icoane sculptate în lemn, de o execuţie cum rar se poate vedea „aduse direct de la Paris de colonelul Vlădoianu“, în amintirea copilei lui decedate Stela Vlădoianu.  
 
În curtea largă a bisericii se găsesc trei monumente funerare, unul din piatră făcut la 1832, pe care stă scris „Aici stau în repaus Dumitru Greceanu şi Zoe, a sa consoartă, de neam Racoviceanu, răposatu la 1832 Martie şi 1832 August“.
 
Cel de marmură albă este al Stelei Vlădoianu decedată în anul 1872 la vârsta de numai 18 ani,iar pe lespedea de deasupra este scrisă o lungă dedicaţie ritmată din care expunem câteva versuri:
„O rumenă floare, Pălită de soare, O jună copilă, Ea Stela numită,
 De moarte răpită“
 
Al treilea mormânt este al preotului Ion G. Vasile, decedat în urma unui tragic accident în anul 2004. Aici slujesc protopopul Protopopiatului Caracal, P.C. Pr. Răducan I. Marin şi Pr. II Constantin Romel. Biserica se află în lista monumentelor istorice având codul de identificare OT-II-m-B-08774.
 
Caracal - tărâm de legendă și destinație turistică
- Ediţia a II-a, revăzută şi actualizată -
Autori: Ion MARIN, Gheorghe BÃNICÃ