Case din Caracal

 

Propietarul a fost cel mai mare colecționar de artă al Caracalului și Romanațiului.Dorind să aibă o colecție particulară la dispoziția...

A fost proprietatea profesorului Ilie Constantinescu, cunoscută personalitate a Romanaţiului, unul dintre cei mai mari colecţionari din...

La 16 august 1867, se înfiinţează o şcoală nouă, sucursală a Şcolii Primare nr.1 care în 1872 devine Şcoala Primară nr.2...

Din documente, rezultă că Protoieria Caracal datează din anul 1852, mai târziu având un imobil propriu, în strada Jean...

Construită între 1890-1893 de către un negustor caracalean, Florea Niculescu, cunoscut şi apreciat în epocă, după planurile...

Clădire de patrimoniu, construită în anul 1908, de Raicu Teodoru, mare proprietar şi comerciant din Caracal şi Romanaţi,...

Clădire monumentală, un adevărat palat construit în 1896. Proprietar Florea Niculescu, cunoscut negustor caracalean. Mai...

Se  remarcă, la exterior, arcada situată deasupra intrării principale şi cea de deasupra balconului ce dau măreţie acestui...

Face parte din ansamblul de locuinţe ridicate la sfârşitul sec. XIX, pe fosta stradă Libertăţii (azi Iancu Jianu)....

Piesă arhitecturală din ansamblul de pe str. Libertăţii, proprietarul ei fiind Ioan Brabeţeanu, fost prefect de Romanaţi...

Construcţie masivă de la sfârşitul secolului XVIII, în stilul culelor boiereşti, aparţinând paharnicului Costache Jianu,...

Clădire de patrimoniu, ridicată de Iancu Dobruneanu, nepotul lui Iancu Jianu, la sfârşitul secolului al XIX-lea, pe locul...